بررسی پروژه تاسیسات حرارت و برودتی

مطالب دیگر:
📜پاورپوینت فرادیدگاه ها یا دیدگاه های فراگیر در برنامه درسی📜پاورپوینت ماهی قزل آلا📜پاورپوینت اجزای آموزش موفق📜پاورپوینت اختلالات عملکردی رحم📜پاورپوینت اختلالات روده و رکتوم📜پاورپوینت بازاریابی اینترنتی📜پاورپوینت بازرسی های بهداشتی در کشتارگاه📜پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (نواحی آب و هوایی ایران)📜پاورپوینت مدل­ های همدلی از دیدگاه روان شناسی📜پاورپوینت نقش بازی در فرآیند رشد اجتماعی، روانی و عاطفی📜روش شناسی پژوهش (روش تحقیق) ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی📜روش شناسی پژوهش (روش تحقیق) کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری📜روش تحقیق (روش شناسی پژوهش) کیفیت حسابرسی و عدم اطمینان اطلاعاتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس📜روش تحقیق (روش شناسی پژوهش) توانایی مدیران و کارایی سرمایه گذاری📜پاورپوینت نظريه پيوندگرايي در یادگیری📜پاورپوینت رویکرد رفتاری بی اف اسکینر📜پاورپوینت مدیریت ریسک و مهندسی ارزش📜پاورپوینت روان شناسی تحلیلی کارل یونگ📜پاورپوینت بررسی فن آوري هاي نوين در صنايع غذايي📜پاورپوینت تأثیر فیتوکمیکال های موجود در میوه و سبزی بر روی سلامتی📜پاورپوینت مفهوم خلاقیت و عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت📜پاورپوینت نظریه پردازش صفات (کتل، آیزنک و ...)📜پاورپوینت قابلیت های خانواده درتوانبخشی بیماران اسکیزوفرنیا📜پاورپوینت بي‌ تفاوتي اجتماعي📜پاورپوینت روان شناسي شخصيت از ديدگاه اسلام
بررسی پروژه تاسیسات حرارت و برودتی|سی وی|cvl
هم اکنون فایل با موضوع بررسی پروژه تاسیسات حرارت و برودتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ساختماني در تهران به صورت دو آپارتمان شمالي و جنوبي وجود دارد كه مختصات آن به تشريح زير مي باشد – در پنج طبقه 6 طبقة مسكوني هشت واحد و طبقة همكف پيلدت است :1 ديوارهاي بيروني – از آجر فشاري با آجر نما از يك طرف و گچ كاري داخلي .2 ديوارهاي داخلي – از آجر فشاري با گچ كاري از دو طرف .3 پنجره تك شيشه اي معمولي ، پنجره هاي توالت ، حمام ، راهپله پنجره بالكن واحد جنوبي پنجره بالكن واحد شمالي پنجره هاي اطاق هاپنجره با دو لاية شيشه اي با فاصله4 در اتاق ها در تمام چوبي بضخامت به ابعاددر ورودي راهرو تمام چوبي با ابعاددرهاي بالكن در فلزي با كتپة شيشه اي به ابعاد5 سقف طبقة آخر شامل آسفالت و قيرگوني پوك نخالهه و ماسه سيمان از خارج و گچ كاري از داخل و بتن به ضخامت6 سقف طبقات ( پارتيشن داخلي ) شامل سراميك و ملات ماسه و سيمان و پوك نخاله از يك طرف و گچ كاري از طرف ديگر بتن7 كف طبقة اول بتن شامل سراميك ملات ماسه و سيمان پوكة نخاله از داخل و گچ كاري از خارج8 ارتفاع كف تا سقف و ارتفاع كف تا كف

فصل يكمحاسبات بار گرمايش و تاسيسات حرارت مركزيتعيين ضرايب انتقال حرارت جدارها :1 ديوارهاي خارجي :گچ كاري از داخل آجر فشاري و آجر نما ا يك طرف .

2 ديوارهاي داخلي :گچ كاري از دو طرف آجر فشاري

3 پنجرة تك شيشه اي معمولي

4 دربها :در اتاق ها در تمام چوبي به ضخامتدر ورودي راهرو و تمام چوبيدربهاي بالكن ، در فلزي با كفية شيشه اي5 سقف طبقة آخر ( پشت بام )بتن به ضخامت 25 سانتي متر آسفالت ، قير گوني ، پوكه ، نخاله ، ماسه و سيمان از خارج و گچ كاري از داخل

6 سقف طبقات ( پلرتيشن داخلي )بتن به ضخامت 25 سانتي متر سرامي ، ملات ، ماسه ، سيمان پوكه و نخاله از يك طرف و گچ كاري از داخل .بعنوان كف –1بعنوان سقف –27 كف طبقة اول ( سقف پيلوت ) :بتن به ضخامت 25 سانتي متر سراميك ، ملات ، ماسه ، سيمان ، پوكه و نخاله از داخل و گچ كاري از خارج .

شرايط طرح : شرايط طرح عبارت است از دما و رطوبتي كه محاسبات بار حرارتي ساختمان بر مبناي آنها صورت مي گيرد و شامل مفاهيم زير است .1 دماي طرح خارج :دماي طرح خارج عبارت است از ميانگين حداقل دماي خارج در زمستان كه توس سازمان هواشناسي طي چند سال ثبت گرديده است . البته ممكن است در بعضي از روزهاي زمستان دما از دماي ميانگين پايين تر رود ولي انجام محاسبات بر اساس شرايطي كه بندرت اتفاق مي افتد موجب افزايش غير ضروري ظرفيت دستگاه هاي گرم كننده خواهد شد .شهرزمستان عرض جغرافيايي درجه ارتفاع از سطح دريادماي خشك

تهران 223540002 دماي طرح داخل :شرايط طرح داخل از نظر دما و رطوبت نسبي در ساختمان هاي مسكوني و تجاري بر پاية شرايط آسايش انسان درنظر گرفته مي شود در تعيين شرايط طرح داخلدر ساختمان هاي مسكوني و تجاري علاوه بر توجه به احساس راحتي ساكنينش بايد دقت نمود كه تغيير شرايط طرح در بخش هاي مختلف ساختمان نسبت به يك ديگر يا نسبت به هداي خارج بصورت ملاين و تدريجي صورت گيرد تا بر روي سلامتي انسان زيان بخش نداشته باشد .

تعيين دماي فضاي گرم شده ( توالت و راه پله ) :مقادير ارائه شده در جداول برابر اتاق ها يا فضاهايي است كه مي خواهيم با وسايلمختلف از قبيل دياتدر يا فن كريل آنها را گرم كنيم ، در حالي كه در هر ساختمان اتاق ها يا فضاهايي وجود دارند كه قصد گرم كردن آنها را بدين صورت نه اينكه اگر در مجاورت ااقي كه با حرارتي آن را محاسبه مي كنيد اتاق گرم نشده اي وجود داشته باشد دماي آن را بصورت زير محاسبة مي كنيم .: اختلاف دماي اتاق مورد نظر . ااق گرم نشدة مجاور .: دماي طرح داخل توالت و راه پله .فضا يا اتاقآشپزخانهتوالتحماماتاق هاحالپذيراييراه پلهپيلوتدماي طرح داخل7548.57075757548.522

حرارت مركزيمقدمه :منظور تثبيت دماي دلخواه و مناسب در داخل ساختمان بايد ابتدا از ميزان تلفات حوادثي محل اطلاع حاصل نموده تا بتواند بر مبناي آن ، ظرفيت وسايل حرارتي مورد نياز را بر آورد كرد لذا محاسبات دقيق و صحيح تلفات وارني ساختمان در كيفيت عملياتي بيشتر وابستة‌مركزي نقش اساسي و تعين كننده اي خواهد داشت در فصل زمستان حرارت داخل ساختمان از راه هاي مختلفي تلف مي شوند كه عبارتند از :1 تلفات حرارتي از جداره هاي ساختمان شامل ديوار ،. سقف ، كف در و پنجره2 تلفات حرارتي در نتيجة ورورد هواي سرد خارج به داخل ساختمان اين تلفات حرارتي ممكن است از طريق تهوية اجباري هواي ساختمان و يا نفوذ هواي خارج به طور طبيعي از درزهاي در و پنجره و نيره پيش آيدگاهي نيز ممكن است تلفات حرارتي منفي يا بهبرت ديگر اكتساب حرارت داشته باشيم كه در اثر حرارت توليدي از دستگاه ها يا لوازمي است كه در داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد اگر مقدار و است مكتب قابل توجه باشد . بايد در محاسبات منظور گردد .پس از محاسبة تلفاتحرارتي ساختمان بايد آندا بنحوي جبران كنيم تا دماي اتاق ها و فضاهاي مورد نظر در حدود دلخواه و مناسب تثبيت شود زماني م تواند ايجاد شود كه شرايط امايي مناسب در داخل ساختمان را تخميم نمود كه بررر روي تمام مراحل توليد و انتقال حرارت كنترل مداوم صوت گيرد و بهترين طريق نيز بدين هدف تمركز عمليات توليد حرارت در ساختمان است . پروسة توليد و انتقال حرارت در يك سيستم حرارت مركزي بدين صورت است كه گرماي لازم جهت جبران تلفات حرارتي ساختمان توس يك دستگاه در داخل اتاقي به نام موتور خانه بر روي آب يا بخار سوار شده توسط لوله هاي ناقل به مبدل هاي گرمايي مستل در اتاق ها از قبيل رادياتور يا كنوكتور منتقل مي گردد مادة‌ناقل حرارت پس از اين تبادل حرارتي در اتاق مجددا به ديگ برگشت داده مي شود تا چرخة فوق بار ديگر تكرار شود تمام مراحل اين عمليات را مي توان با وسايلي از قبيل ترموستاد و غيره به تور موتوري كنترل نمود .