بررسی کار آفريني و انواع آن و بررسی اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني

مطالب دیگر:
📎وحی و انواع ان 📎مقایسه آموزش و پرورش دنیا با آموزش و پرورش ایران 19 صفحه📎نانو تکنولوژی 19 صفحه📎نمودارهای UML📎تحقیق نقش دفاعی زنان در صدر اسلام📎وضعيت دين مسيح در پايان قرون وسطي📎تحقیق هکرها📎نمونه پروژه آماده راهسازی سری دوم📎تحقیق درباره کاربرد gis در شهرداریها بصورت پاورپوینت📎اموزش مدیتیشن 📎پیشرفت گرایی و آموزش و پرورش📎فایل اتوکد پلان معماری اجرا شده📎پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی📎آزمون هوشی هیجانی بار.آن در روانشناسی📎اختلالات شخصیتی📎تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نوعی دیگر)📎تحقیق امام زمان📎خاک شور📎گفتاری در مورد درختکاری 📎تحقیق فرار دختران از خانه-45 صفحه ورد📎تحقیق زن در خلال شاهنامه 📎تحقیق محیط زیست و مصرف گرایی📎اپيدميولوژي باليني و كنترل بيماري هاي مرتبط با بيوتروريسم (بوتولیسم)📎چگونه می توانید آنچه را که ندارید به دست آورید و آنچه را که دارید حفظ کنید.. راهنمای عملی برای موفقیت های فردی📎پروژه جعبه دنده اتوماتيك با كنترل الكترونيكي (BMW)
بررسی کار آفريني و انواع آن و بررسی اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني|سی وی|cvl
هم اکنون فایل با موضوع بررسی کار آفريني و انواع آن و بررسی اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

كارآفريني : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند.اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين نوآوري است . از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و... از فعاليت هاي كارآفرينان است. كـرزنر نيز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشريح مي كند : كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها.كارآفريني سازماني : فرآيندي است كه در ان محصولات يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاُسيس شده ، به ظهـور مي رسند.به تعريفــي ديگر : فعاليتهـاي كارآفرينانـه فعاليت هايي است كه از منابـع و حمـايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد.

كارآفرين سازماني: كسي كه تحت حمايت يك شركت ، محصولات ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را كشف و به بهره داري مي رساند.كارآفريني : فرآينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد.كارآفريني عبارتسـت از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعهُ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها.كارآفرين (مستقل) : فردي كه مسوُليت اوليه وي جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب و كار است و يا كسي كه منابع لازم براي شروع و يا رشد كسب و كاري را بسيج مي نمايد و تمركز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد. به عبارت ديگر ، كارآفرين فردي است كه يك شركت را ايجاد و اداره مي كند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است . مشخصه اصلي يك كارآفرين ، نوآوري مي باشد.كارآفرين شركتي : كارآفريني شركتي به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است.ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان : ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا كه اولين بار "نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي" را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري لازم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي كه شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد.كارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاُييد شده بودند ، جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از:

نياز به توفيقتمايل به مخاطره پذيرينياز به استقلالكارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند.خلاقيتزمينه هاي تحقيقاتي مناسب در كارآفرينيكارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ، ايده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد.از اين رو در يك گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان ، توليد كنندگان ، سرمايه گذاران) بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.آنچه دراين رابطه اهميت دارد اين است كه عليرغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني كمتر به اين موضوع پرداخته ميشود. وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي كند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهكارهاي مناسب جهت آموزش ، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و كارآفرين بيشتر مي شود.

اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني:جنبه هاي اقتصادي كسب و كارويژگي هاي روانشناختي و فرديعوامل اجتماعي ونقش دولتآموزش كارآفرينينقش شركتهاي كوچكنقش استراتژي و عوامل سازمانيتكنولوژي اطلاعات1 جنبه هاي اقتصادي كسب و كار:بررسي علل و عوامل عدم موفقيت كارآفرينان در ايجاد كسب و كارهاي جديدمطالعه و بررسي فرآيند ايجاد كسب و كار توسط كارآفرينان و ارائه الگوي رفتاري آنان د رصنايع مختلف بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات كارآفرينانه شركتها بر اساس الگوي شومپيتربررسي انواع كارآفرينان در ساختار اقتصادي (ارتباط نوع فرصتهاي اقتصادي و نوع كارآفرينان )بررسي شيوه هاي تاُمين مالي براي حمايت از كارآفرينان نقش كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد رويه ها و روش هاي مالي در موسسسات كارآفريني نقش كارآفريني دراحياي صنايع رو به زوال نقش كارآفريني و اشتغال زايي( بويژه جوانان)