پاورپوینت آماده تاریخ اسلام

پاورپوینت آماده تاریخ اسلام|سی وی|cvl
هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت آماده تاریخ اسلام آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کلیات وتعاریفمعنای لغوی واصطلاحی واژۀ تاریخبرخورد قرآن با تاریخعوامل محرک تاریخانواع تاریختاریخ نگاری در اسلامفواید مطالعۀ تاریخ اسلامعوامل انحراف در نگارش تاریخ اسلامخاورشناسان یا شرق شناسان وتاریخ اسلام

معنای لغوی واصطلاحی واژۀ تاریخ

تاریخ در لغت به معنای «شناساندن وقت »است ودر اصطلاح ،به معنی علم به وقایع زندگی انسانها وملتها در گذشته وتدوین آنها می باشد


  • تاریخ نقلی :بیان وقایع در گذشته

  • تاریخ یاعلمی : علم به قواعد و با استفاده از تجربیات گذشتگان ، حال و آینده خود را اصلاح می کنند0

  • فلسفه تاریخ: علم به تحولات وتطورات تاریخ وجامعه ازمرحله ای به مرحله دیگر وعلم به قوانین حاکم بر آنها0

  • عامل حرکت وتاریخ سازدر قرآن    قرآن ، نخست حوادث را به صورت نقلی بیان می کند وسپس به نکات تحلیلی آن می پردازد تا علل وقواعد وسنن کشف شده آن را تعمیم دهد بدین ترتیب، قرآن به فلسفه تاریخ وجامعه شناسی نیز می پر دازد

    حیات ومرگ تمدنها    از نظر قرآن انسان با اراده و ایمان و همسویی با سنن الهی ،جامعه وتاریخ را می سازد یک انسان با اراده وکامل را یک ملت می داند و می گوید ابراهیم یک امت بود0